Trung tâm thương mại Hùng Vương

  • Vị trí : Đường Hùng Vương, TP. Bắc Giang
  • Dịch vụ : Thiết kế kết cấu
  • Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Huy Hoàng
  • Quy mô : 10.000m2
  • Năm thiết kế : 2009
 Đang cập nhật thông tin