Năng lực kỹ thuật

Điều kiện làm việc
Hệ thống máy chủ IBM X3200
17 máy tính để bàn, 08 máy tính xách tay
Máy in đen trắng, in màu A0, A1, A2, A3, A4
Máy quét ảnh độ phân giải cao
Máy chiếu
Tổng đài và mạng 15 điện thoại nội bộ
Mạng nội bộ 1Gbps, đường truyền FTTH 45Mbps
Camera, Gps, máy Toàn đạc
Phần mềm thiết kế
ETABS Ver. 9.2.0 (Mỹ - Tính toán kết cấu nhà cao tầng)
SAFE Ver. 8.0.0 (Mỹ - Tính toán sàn)
PROKON Ver. 1.9.0.1 (Anh - Tính toán kết cấu)
PLAXIS Ver. 8.2 (Hà Lan - Tính toán Nền móng)
GEO-SLOPE 5.02 (Canada - Tính toán Nền móng)
Các bản tính, phần mềm tự viết.

Home