Quản lý Dự án & Tư vấn đấu thầu

Hệ thống quản lý dự án tiên tiến của chúng tôi không chỉ cho phép đẩy nhanh quy trình thiết kế và rút ngắn đáng kể chi phí thời gian cho các hạng mục khác nhau so với các tiêu chuẩn công nghiệp mà còn giúp giảm chi phí, đặc biệt là chi phí của khách hàng.
DỊCH VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN BAO GỒM:
  * Lập kế hoạch dự án
  * Tư vấn lựa chọn nhà thầu
  * Quản lý hành chính quá trình thi công xây dựng
  * Điều phối các nhà thầu
  * Kiểm soát và báo cáo tiến độ
  * Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng
  * Tư vấn mua sắm vật liệu
  * Kiểm soát chi phí/ tổng mức đầu tư
  * Hồ sơ thanh toán
  * Quyết toán
DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU:

* Lập dự án đầu tư

* Lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình

* Lập thuyết minh, quy định kỹ thuật và chỉ dẫn thi công

* Tư vấn gói thầu, trình tự đấu thầu và mua sắm

* Hồ sơ mời thầu, quản lý quá trình lựa chọn nhà thầu

* Quản lý chi phí

Home