Tổng quan công ty

Tổng quan công ty
PHÁC HỌA
HD E&C
được sáng lập năm 2003 tại Hà Nội, Việt Nam với quan điểm: “Sự bền vững bắt nguồn từ niềm tin rằng thành công là kết quả của việc lấy Con Người làm trung tâm thông qua hợp tác và đối thoại”. Theo thời gian, trải qua nhiều đóng góp của các thế hệ nhân sự, quan điểm đó vẫn giữ nguyên các giá trị ban đầu.
Năng lực chính của chúng tôi là ở lĩnh vực Tư vấn Thiết kế, Kỹ thuật Kết cấu, Cơ điện, Xây dựng và Quản lý Dự án. Ngoài ra, Thiết kế Kiến trúc và Nội thất cũng được song song phát triển dựa trên mối quan hệ hợp tác chiến lược với các Công ty nước ngoài. Chúng tôi không ngừng tạo dựng danh tiếng nhờ việc tối ưu giải pháp kỹ thuật, hiện thực hóa ý tưởng kiến trúc, nâng tầm giá trị bất động sản và thỏa mãn mục tiêu của Khách hàng.
Nhiều năm qua, với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường nội địa là xu hướng toàn cầu hóa, với sự tham gia ngày càng nhiều của các Công ty đa quốc gia, việc định hướng chuyên nghiệp hóa và tập trung chuyên môn sâu ở lĩnh vực dân dụng và công nghiệp trở thành năng lực cốt lõi, tạo nhiều cơ hội hợp tác và phát triển bền vững cho HD E&C.
THÔNG TIN CHUNG
Tên giao dịch
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Hoàng Dương
Tên viết tắt
HD E&C
Địa chỉ giao dịch Số 97 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại
(+84) 24 3972 6637 / (+84) 24 3972 6647
Mã số thuế
0102300806
Email info@hdgroup.com.vn
Website www.hdgroup.com.vn / www.hdengineering.com.vn
Facebook www.facebook.com/HDEngineeringvn