Khảo sát địa chất công trình

Khảo sát địa chất, thí nghiệm nền móng và tư vấn địa kỹ thuật công trình là một lĩnh vực kinh doanh chính của HD E&C. Hơn 8 năm hoạt động kinh doanh và phát triển, bằng uy tín và chất lượng dịch vụ công ty đã và đang tiến hành thực hiện nhiều thí nghiệm, khảo sát nền móng công trình cho các khách hàng trong và ngoài nước.
DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI GỒM:
 *  Khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa hình , khảo sát địa chất thủy văn công trình
 *

Thí nghiệm địa kỹ thuật phục vụ khảo sát thiết kế, quản lý chất lượng và quan trắc trong thi công nền móng và công trình
 *

Thí nghiệm khả năng chịu tải nền móng công trình bẳng phương pháp Thí nghiệm nén tĩnh & Thí nghiệm tải trọng động  biến dạng lớn (PDA)
 *

Thí nghiệm kiểm tra tính nguyên dạng và tính đồng nhất của cọc móng các cấu kiện BTCT bằng phương pháp siêu âm (SONIC) và phương pháp biến dạng nhỏ (PIT)
 * Nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ mới vào khảo sát, thí nghiệm và thi công nền móng
   

Home