Trung tâm thương mại Châu Giang

  • Vị trí : Số 25 Lê Lợi, Phủ Lý, Hà Nam
  • Dịch vụ : Thiết kế kết cấu
  • Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Châu Giang
  • Quy mô : 15.000 m2
  • Năm thiết kế : 2007
Đang cập nhật thông tin