Trung tâm thương mại Châu Long

  • Vị trí : Phố Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội
  • Dịch vụ : Thiết kế phương án
  • Chủ đầu tư : Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng
  • Quy mô : 35.660 m2
  • Năm thiết kế : 2007
Đang cập nhật thông tin