Topcare Rạp Xiếc

  • Vị trí : Phố Trần Nhân Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Dịch vụ : Tư vấn thiết kế
  • Chủ đầu tư : Đang cập nhật
  • Quy mô : Đang cập nhật
  • Năm thiết kế : 2011
 Đang cập nhật thông tin